Marek Konieczny
Sebastian Łuszczek
Dawid Szewczulak
Anna Grabowska
Daniela Tatarenko
Akademia Piłkarska 21 - oddział w Łące