25 marca 2023

PRO FOOTBALL EVENTS

PROFESJONALNE TURNIEJE I OBOZY PIŁKARSKIE

AP 21 Soccer Schools

AP 21 Soccer Schools

Celem ogólnopolskiego programu ?AP21 Soccer Schools? jest zabawa poprzez sport oraz edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnego stylu życia w oparciu o trening piłkarski na najwyższym możliwym poziomie poprzez budowanie sieci szkółek piłkarskich w całej Polsce.


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

? Kształtowanie postawy Fair Play.
? Kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych i żywieniowych.
? Rozwijanie umiejętności zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
? Kreowanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery.
? Budowanie społeczności AP 21 Soccer Schools
? Wychowywanie przyszłych zawodników, trenerów, kibiców.
? Ukierunkowanie na aktywną formę spędzania czasu wolnego.
? Kształtowanie świadomości wpływu sportu na własne zdrowie.
? Promowanie zdrowego stylu życia.
? Budowanie dobrych relacji z rówieśnikami.
? Wychowywanie dzieci poprzez sport.

AP 21 SOCCER SCHOOLS TO:
? Przedszkola piłkarskie – dzieci w wieku 3-7 lat.
? Szkoły piłkarskie – dzieci w wieku 6-10 lat.
? Obozy piłkarskie – dzieci w wieku 6-14 lat.