Trener z liencją UEFA C.

Akademia Piłkarska 21 - oddział w Łące